Treść mapy ©2012 Urząd Gminy Nowosolna Redakcja i opieka techniczna SmallGIS Spółka z o.o.
Warstwy podkładowe: UMP-pcPL na licencji CC BY-SA 3.0, OpenStreetMap na licencji CC BY-SA 2.0

Teksty uchwał oraz rysunki planów zagospodarowania przestrzennego publikowane na Gminnym Geoportalu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Szczegółowych informacji dotyczących obowiązujących MPZP udziela oraz wypisy i wyrysy z MPZP wydaje Urząd Gminy Nowosolna, 92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1, stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, I piętro, pok. nr 9